Xây nhà trọn gói là gì?

Xây nhà trọn gói là gì? Xây nhà trọn gói là khi công ty xây dựng nhà nhận xây dựng từ A-Z …